Public Consultations

Consultation on community-rated health insurance market in Ireland and proposed changes to the Risk Equalisation Scheme

A consultation document with details of the proposed changes to the Risk Equalisation Scheme can be foundPDF iconhere.

 

Comhairliúchán ar mhargadh árachais sláinte ar rátáil pobail in Éirinn agus athruithe beartaithe ar an Scéim Comhionannaithe Riosca

Is féidir doiciméad comhairliúcháin a fháil le sonraí faoi na hathruithe atá beartaithe ar an Scéim Comhionannaithe Riosca a fháil PDF iconanseo.

Past Public Consultations

A comprehensive list documents arising from the Authority's previous Public Consultations can be found here.